Skip to content

New Film: “Electric Children”

Rachel és una adolescent que viu a Utah, en una familia fundamentalista mormona, i un dia, el del seu 15è aniversari, descobreix una cinta de cassette prohibida amb música rock…

Rachel, una adolescente que vive en Utah, en el seno de una família fundamentalista mormona, descubre el día de su 15 aniversario una cinta de cassette prohibida con música rock…